Vi tror inte på teknik för teknikens skull

Vi gillar teknik. Samtidigt måste varje ny teknisk lösning som vi erbjuder våra kunder bygga på ett faktiskt behov och erbjuda en innovativ lösning på ett problem samt ge kunden en snabb och trygg inblick i sitt program. Därför är vår ambition att fortsätta att utveckla lösningar som förenklar leveransen, ger insikter och svar som minskar komplexiteten, höjer tempot och ökar värdet av våra tjänster.

Ascent – vår unika plattform för ärendehantering

Vår egenutvecklade molnbaserade plattform för ärendehantering, Ascent, är framtagen för att ge både oss och våra kunder möjlighet att följa alla uppdrag och flyttar i realtid, över hela världen.

Ascent ger kunder, medarbetare och våra partners åtkomst till de senaste uppdateringarna kring varje pågående ärende, dygnet runt. Systemet skräddarsys efter våra kunders behov och policyer, och gör användaren uppmärksam på eventuella avvikelser. Man kan dessutom få ut rapporter och statistik i systemet samt göra kostnadsberäkningar för olika destinationer, eller analysera antalet utflyttade medarbetare genom en tydlig demografisk översikt.

Ascent kan dessutom integreras direkt med er interna mjukvara genom API, så att ni får tillgång till all nödvändig information direkt i era egna system.

Besiktning av ditt flyttgods – Online

Baserat på en ökad efterfrågan tillhandahåller vi ett verktyg med vilket man på ett smidigt sätt kan göra en virtuell besiktning av ditt flyttgods/bohag på mindre än en halvtimme genom LIVE-Video.

Många föredrar detta framför ett hembesök av en kontrollant, framförallt i situationer av tidsbrist. Denna metod kan för vissa vara mer bekvämt och ger även en fördel med minskade koldioxidutsläpp i samband med flytten.

Verktyget fungerar på iOS- och Android-enheter och liknar Apple´s FaceTime i sitt kommunikationsupplägg. Videon av besiktningen sparas för framtida bruk och hjälper till att generera en elektroniska volymberäkningar, vilket innebär att ni kan få jämförelsepriser mycket snabbare då situationen skulle kräva det.

Meriter

Vi håller vad vi lovar. Så enkelt är det. När vi utlovar att ge er exceptionell service i enlighet med de högsta etiska standarder, är det ett väl underbyggt löfte.

Vi är oerhört noga med att bedriva vår verksamhet i enlighet med nationella och internationella lagar och regler, branschstandarder, yrkesstandarder och erkänd praxis. Inga undantag. Därför har vi avsatt resurser för en dedikerad Global Head of Compliance som, tillsammans med en styrelseledamot med direkt ansvar för regelefterlevnad, övervakar detta löpande på heltid. Det gör oss unika jämfört med andra företag i liknande storlek i branschen.

Utöver det, har samtliga medarbetare juridiskt förbundit sig att verka mot bestickning och korruption, att agera ansvarstagande och beakta dataskyddsbestämmelser och konfidentialitetsklausuler. Detta finns beskrivet i detalj i K2:s handbok. Våra auktoriserade partners har klausuler om bekämpning av bestickning och korruption inskrivna i sina servicenivåavtal. Dessa förvaltas genom vårt program för internationella auktoriserade partners; GAPP och revideras årligen.

ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet

Genom denna standard visar vi vår förmåga att leverera enhetlig service enligt standarder som tillgodoser både våra kunders krav och relevant lagstiftning. Genom att följa standarden bevisar vi att vi gör vad vi säger att vi ska göra, och att vi har åtgärder och rutiner på plats för att säkerställa konsekvent servicenivå och löpande förbättring. Standarden bekräftar att vi eftersträvar kontinuerlig förbättring – att vi löpande effektiviserar våra aktiviteter, förbättrar enhetligheten, minskar kostnaderna och förbättrar vårt ledningsarbete. Vi utför interna revisioner varje månad och utvärderas årligen av det brittiska certifieringsorganet British Assessment Bureau. Vi är ISO 9001-certifierade sedan 2016.

ISO 27001

Ledningssystem för informationssäkerhet

Denna certifiering är ett godkännande av vårt arbete med att analysera och förebygga säkerhetsrisker och bekräftar vårt införande och upprätthållande av centrala tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder och rutiner. Den påvisar vårt engagemang för att hantera både kunddata och information om medarbetare som flyttar på ett säkert sätt. Certifieringen intygar att vi gör regelbundna granskningar av våra policyer, rutiner och avtal samt att vi har ett strikt kontrollförfarande som säkerställer att de följs. Våra medarbetare är dessutom enligt avtal skyldiga att behandla alla kunddata konfidentiellt, även efter det att ett uppdrag är slut. Vi informerar dem regelbundet om relevanta säkerhetsrutiner och deras respektive roller, samtidigt som vi håller dem informerade om konsekvenserna av att bryta mot reglerna eller inte följa rutinerna. Vi utför interna revisioner varje månad och utvärderas årligen av det brittiska certifieringsorganet British Assessment Bureau. Vi är ISO 27001-certifierade sedan 2016.

 

Cyber Essentials Plus

K2 är certifierade med Cyber Essentials Plus, vilket visar vår organisations engagemang i cybersäkerhet. Denna certifiering stöds av den brittiska regeringens nationella cybersäkerhetscenter och fokuserar på de fem viktiga tekniska kontrollerna: brandväggar, säker konfiguration, användaråtkomstkontroll, skydd mot skadlig programvara och patchhantering. Certifieringen säkerställer att vårt systems försvar fungerar enligt de rigorösa höga standarderna för en oberoende IASME-utsedd extern revisor och att vi har alla åtgärder på plats för att effektivt skydda vår affärsverksamhet och våra intressenters.

 

Regler tillgängliga på begäran.

ISO 14001

Miljöledningssystem

Denna standard visar att vi arbetar utifrån ett effektivt miljöledningssystem och efterlever relevanta standarder. Vårt mål är att vara en arbetsgivare som är omtänksam, ansvarstagande och som vill bidra till en bättre framtid. Därför är denna certifiering mycket viktig för oss. Som ett led i certifieringen har vi bland annat utvecklat en miljöpolicy och åtgärdsplan för att proaktivt hantera vår miljöpåverkan. Den visar att vi eftersträvar kontinuerlig förbättring, operativ skicklighet och minskat slöseri. Vi utför interna revisioner varje månad och utvärderas årligen av det brittiska certifieringsorganet British Assessment Bureau. Vi är ISO 14001-certifierade sedan 2016.

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd

Vi är genuint intresserade av våra medarbetares personliga utveckling. På K2 ska man både bygga sina yrkesmässiga kvalifikationer och få livserfarenhet. Därför satsar vi på vår personal och erbjuder både utbildning och utvecklingsmöjligheter för att de ska kunna ge våra kunder bästa möjliga stöd, både idag och i framtiden.

Vi har ett stort antal utbildnings- och utvecklingskanaler inom företaget, online och genom externa leverantörer. Dessa täcker in en mängd områden såsom ledarskap, presentationskunskap, problemlösning, tekniska kurser i Microsoft Toolbox och viktiga specialområden som Worldwide ERC:s Global Mobility Specialist-certifiering.

Dessa satsningar har resulterat i att vi har branschens högsta andel certifierade GMS-specialister och Certified Relocation Specialists som är experter inom internationell mobilitet. Medarbetare med dessa kvalifikationer besitter en djupgående förståelse för de olika delarna i ett utlandsuppdrag och hanterar frågor som rör alltifrån hjälp till medflyttande familjer och partners till visum- och immigrationsfrågor och skatt.

Två gånger per, i samband med utvecklingssamtalen, identifieras utbildnings- och utvecklingsbehov tillsammans med K2:s HR-avdelning. Vår online-plattform Ascent ger även våra team full insyn i sina prestationsbaserade mål, vilket ökar respektive chefs möjlighet att utvärdera vilken utbildning som krävs för att de anställda ska kunna uppnå sin fulla potential.

Yrkesmässiga standarder

Vi är genuint intresserade av våra medarbetares personliga utveckling. På K2 ska man både bygga sina yrkesmässiga kvalifikationer och få livserfarenhet. Därför satsar vi på vår personal och erbjuder både utbildning och utvecklingsmöjligheter för att de ska kunna ge våra kunder bästa möjliga stöd, både idag och i framtiden.

Vi har ett stort antal utbildnings- och utvecklingskanaler inom företaget, online och genom externa leverantörer. Dessa täcker in en mängd områden såsom ledarskap, presentationskunskap, problemlösning, tekniska kurser i Microsoft Toolbox och viktiga specialområden som Worldwide ERC:s Global Mobility Specialist-certifiering.

Dessa satsningar har resulterat i att vi har branschens högsta andel certifierade GMS-specialister och Certified Relocation Specialists som är experter inom internationell mobilitet. Medarbetare med dessa kvalifikationer besitter en djupgående förståelse för de olika delarna i ett utlandsuppdrag och hanterar frågor som rör alltifrån hjälp till medflyttande familjer och partners till visum- och immigrationsfrågor och skatt.

Två gånger per, i samband med utvecklingssamtalen, identifieras utbildnings- och utvecklingsbehov tillsammans med K2:s HR-avdelning. Vår online-plattform Ascent ger även våra team full insyn i sina prestationsbaserade mål, vilket ökar respektive chefs möjlighet att utvärdera vilken utbildning som krävs för att de anställda ska kunna uppnå sin fulla potential.