Rådgivningstjänster
Styrning av utlandsuppdrag

Precisionshantering av komplexa frågor, för att säkerställa affärsvärdet

Utlandsuppdrag kan vara kostsamma, komplexa och utmanande. En expatriat, om än ofta av stor strategisk betydelse, kan kosta både två och tre gånger så mycket som en lokalanställd – så det är viktigt att saker och ting blir rätt från början.

Samtidigt saknar många organisationer de interna resurser och erfarenheter som krävs för att hantera komplexiteten i utlandsuppdrag på ett effektivt sätt. Det kan gälla skatter och socialförsäkring, immigration, kompensation, förmåner, sjukförsäkring, lönehantering, flytt av bohag, internationell skolgång och mer därtill. De olika delarna påverkar dessutom ofta varandra på olika sätt. Nyckeln är därför exakt planering.

Vi på K2 erbjuder ett komplett utbud av tjänster som gör detta jobb åt er, så att både ni och era medarbetare kan vara trygga i att ni får den bästa möjliga lösningen för varje uppdrag. Om ni vill kan vi ansvara för hela uppdragsprocessen, från start till mål, men vi kan också hjälpa er med enskilda tjänster. Vår metod är alltid skräddarsydd och ger er full flexibilitet.

Vi kan bland annat göra kostnadsuppskattningar, göra utkast till flytt- eller uppdragsdokumentation, eller erbjuda relocationtjänster, inklusive bostadssökning, skolsökning, destinationstjänster, språkkurser och transport av tillhörigheter. Vi kan också arbeta tillsammans med era skattejurister och revisorer för att samordna skatt, socialförsäkring och regelefterlevnad och kan samordna lönehantering hemma och utomlands. Om ni behöver hjälp med att se över era policyer kan vi även hjälpa till med det.

Expertkunskaper som ger sinnesro

Våra specialister har bred erfarenhet och omfattande expertis som de har skaffat sig genom att arbeta på global mobility-funktioner inom många olika branscher. Deras tekniska och praktiska erfarenhet – många av dem har själva varit ute på utlandsuppdrag – ger dem en unik insyn i, och lyhördhet för, den komplexitet som kan finnas på de olika nivåerna. Det gör att vi kan vara behjälpliga i varje del av hanteringen kring ett utlandsuppdrag, oavsett vilken bransch det gäller.

Vårt mål är att ge er en smidig service och säkerställa att era anställda och deras familjer får sina behov tillgodosedda så att de kan fokusera på det viktigaste; att snabbt acklimatisera sig och prestera i sin nya roll.