Förenkla processen, effektivisera och påskynda omlokaliseringar

Att ansöka om ett bolån kan vara ett komplicerat, tidskrävande och distraherande åtagande för en omlokaliserad anställd.

För att förenkla processen har vi etablerat relationer med flera nationella långivare som erbjuder föredragna flyttspecifika priser, strömlinjeformad kvalificering och direktfakturering för att täcka utgifter.

Några av fördelarna med denna tjänst inkluderar:

  • Konkurrenskraftiga priser för omlokalisering av anställda.
  • Förhandsgodkännande inför resor för husletande.
  • Snabbt godkännande av bolån och handläggningstider.
  • Minskade dokumentationskrav.