Medarbetare, partners och kunder

LEDNINGSGRUPP

Vårt högsta ledningsteam har en mängd djupgående expertis och erfarenhet som sträcker sig över decennier och alla aspekter av global mobilitet — förvärvat internt med att hantera globala uppdragsprogram eller genom oberoende strategiska konsultprojekt.

Nick Plummer
Koncernchef, K2 Global
Rob McFarland
Grupp Chief Commercial Officer, K2 Global
Jo Wakeham
Grupp VD, K2 Global
Phil Hunt
VD, K2 Americas
Richard Nunes
VD, K2 Afrika & Mellanöstern
Andrew Hayward
Grupp Chief Financial Officer, K2 Global
Richard Rutledge
Verkställande affärsdirektör, K2 Global
Taryn Whitfield
Chef för Advisory Services, K2 Global
Paul Barrett
VD, K2 Asia Pacific
Linda Rafferty
Global chef för efterlevnad, K2 Global
Daniel Natoli
Global chef för K2 Bespoke, K2 Global
Julie Harrington
Global Mobility & HR Advisory, K2 Global

EXECUTIV LEDARSKAP

Ordförande av Julie Harrington är vårt ledningsteam ansvariga för den strategiska inriktningen av vår dagliga verksamhet. Varje ELT-medlem tar med sig omfattande kunskap och erfarenhet från att arbeta i många år med global mobilitet. Detta team har representation från alla K2-regioner, vilket säkerställer en global K2-röst.

Amanda Lillie
Operations Team Leader, Storbritannien
Eden Roux
Client Services Manager, Afrika
Jolene Tan
Verksamhetschef, Asien
Katie Musloe
Vice President Operations, USA
Sam Daly
Landschef, UAE
Tina Lindqvist
Client Operations Manager, Sverige
Maria McCoy
Americas Commercial Manager, USA
Sarah Miles
Ekonomichef, Storbritannien
Julie Sinacori
Landschef, Frankrike

Våra medarbetare

Vårt goda rykte i branschen har gjort att vi har lyckats attrahera en unik blandning av kompetenser. Det är vi stolta över. Bland våra medarbetare finns idag personer med erfarenhet från finansföretag, telekombolag, näthandelsföretag och multinationella olje- och gaskoncerner. Just denna blandning av expertkunskap och erfarenhet gör oss unika och adderar stort värde till våra kunders interna team. 

Våra konsulter har dessutom avsevärt längre erfarenhet i sina roller än de fem år som är genomsnittet i branschen. Vi har arbetat hårt för att skapa en rik och varierad expert- och erfarenhetsbank så att vi alltid kan sätta ihop ett team som är skräddarsytt för varje kunds behov. 

Partners

Kärnan i vårt erbjudande är att erbjuda konsekvent, professionell och högkvalitativ service med bred och effektiv global räckvidd. Det kan vi bara göra genom ett kompetent och kvalitetssäkrat globalt nätverk av lokala partners.
Ladda ner vår senaste uppförandekod här
.

Vårt globala nätverk av auktoriserade partners

Vi har investerat mycket tid och resurser, under många år, för att etablera och utveckla vårt program för auktoriserade partners. Detta täcker nu in 186 länder och innehåller partners inom allt från spedition, frakt och budtjänster till destinationstjänster som bostadssökning, skolsökning, rese-, skatte-, immigrations- och visumexperter. Alla partners i vårt nätverk är behöriga, auktoriserade och kvalitetsgranskade. Det gör att våra kunder kan vara trygga i att de alltid följer våra kvalitetsstandarder för servicenivå och regelefterlevnad (compliance).

Vårt samarbete med lokala partners genomsyras alltid av följande målsättningar:

1. Högkvalitativ service
2. Kostnadskontroll
3. Begränsning av risker

Varje nuvarande partner har minst två år erfarenhet med oss. Genom att ansluta sig till vårt partnerprogram har de förbundit sig att följa samtliga ISO-certifieringar, policyer och andra styrdokument som rör tjänsteleveransen. Vi garanterar att alla våra partners representerar K2 till 100% och tar fullt ansvar för deras tjänster. Därför kvalitetsgranskas varje uppdrag som utförs av en av våra partners löpande av våra specialister.

Tack vare att vi är oberoende och opartiska kan vi erbjuda våra kunder mycket kostnadseffektiva lösningar med mycket hög servicenivå. Vi har inga ömsesidiga exklusiva avtal med någon partner och kan på så sätt minimera risker och kostnader genom att välja den partner som är mest lämplig i sammanhanget utifrån kvalitet, serviceerfarenhet och prisvärdhet.

Kunder

Varje nuvarande partner har minst två år erfarenhet med oss. Genom att ansluta sig till vårt partnerprogram har de förbundit sig att följa samtliga ISO-certifieringar, policyer och andra styrdokument som rör tjänsteleveransen. Vi garanterar att alla våra partners representerar K2 till 100% och tar fullt ansvar för deras tjänster. Därför kvalitetsgranskas varje uppdrag som utförs av en av våra partners löpande av våra specialister.

Tack vare att vi är oberoende och opartiska kan vi erbjuda våra kunder mycket kostnadseffektiva lösningar med mycket hög servicenivå. Vi har inga ömsesidiga exklusiva avtal med någon partner och kan på så sätt minimera risker och kostnader genom att välja den partner som är mest lämplig i sammanhanget utifrån kvalitet, serviceerfarenhet och prisvärdhet.