Av personliga skäl

Vi är en organisation med människan i centrum. Även om vi har vuxit mycket de senaste åren är vi fortfarande den där entreprenöriella, snabbfotade och lösningsorienterade partnern som brinner för våra kunders bästa, varje dag.

Vi vill att våra medarbetare skall känna trygghet i sina kunskaper och på så sätt tillföra värde för våra kunder. Det tror vi görs bäst i en öppen, stöttande miljö med högt i tak där samarbete kollegor emellan uppmuntras. Vi vill också att alla våra medarbetare ska känna att de kan utveckla sin expertkunskap, göra skillnad och ha goda möjligheter att avancera i karriären. För K2 är det viktigt att medarbetaren besitter en känsla av stolthet över kvaliteten i sitt och företagets arbete.

Vår vision

Att vara en internationellt erkänd, branschledande och oberoende leverantör av tjänster inom internationell mobilitet, immigration, personalfrågor och rådgivning.

Vår mission

Vi arbetar med internationella företag och organisationer – stora som små – och ger dem möjlighet att hantera omlokalisering av sin personal på ett enkelt sätt utan störningsmoment. Vi anser inte att en förflyttning i sig är något som skall hindra en medarbetare att snabbt kunna etablera sig och bli produktiv i sin nya roll.

Vi håller högsta möjliga servicekvalitet tack vare att vi kontinuerligt utvecklar våra internationella expertteam, utökar vår kunskap genom träning och erfarenhetsutbyte samt vidareutvecklar våra tekniska plattformar.

Vi hjälper våra kunder att nå sina strategiska mål genom att se till att omlokaliseringen av den personal som de satsar på och investerat i, sker med så få störningsmoment som möjligt.

Internt fokuserar vi på:

  • Att attrahera, utveckla och behålla personer med unik talang samt rätt erfarenhet, specialistkunskap och attityd till sitt arbete.
  • Att eftersträva innovation och ökat värde genom att utveckla enkel, praktisk och användbar teknik som våra kunder förstår och ser riktig nytta av.
  • Att söka upp och bygga långsiktiga samarbeten med de mest kompetenta serviceleverantörerna på varje destination och inom samtliga av våra tjänsteområden.
  • Att utveckla varaktiga, värdeskapande relationer med varje kund oavsett storlek baserat på full transparens, ärlighet, ömsesidigt förtroende och framförallt en högkvalitativ service.

Våra värdeord

Som ett ”people company” med fokus på högkvalitativ service sätter våra värderingar tonen för allt vi gör. Vi använder dem som vägledning och ledord för vad vi står för och vad vi är. I varje situation.

Vi ska vara:

  • Konsekventa – vi är stolta över att tillhandahålla en högkvalitativ service, oavsett när och var den utförs. Vi månar om både kundens och medarbetarens upplevelse varje dag för att de ska få en så personlig, positiv och problemfri upplevelse som möjligt.
  • Kompetenta – vi attraherar, utvecklar och behåller kompetent personal. Vi gör det till vårt ansvar att förstå våra kunders behov och kultur samt att arbeta utifrån best practice i branschen. Vi strävar alltid efter att utveckla vår kompetens och överträffa förväntningarna. Vi belönar hårt arbete, personlig utveckling och resultat.
  • Samarbetsvilliga – vi arbetar som ett globalt team för att leverera bästa möjliga resultat. Vi delar erfarenheter och samverkar över gränserna. Vi sporrar varandra att utveckla vår kompetens, våra färdigheter och intressen i våra roller och vi vill att våra kollegor ska trivas och kunna vara sig själva. Om problem uppstår samarbetar vi för att lösa det och dra lärdom av det.
  • Lyhörda – vi strävar kontinuerligt efter att hitta nya sätt att förbättra våra tjänster, system och processer. Vi är angelägna om att snabbt ta till oss innovationer och förbättringar så att våra kunder och deras anställda kan ta del av fördelarna.
  • Pålitliga – vi lyssnar och har sinne för detaljer. Vi levererar alltid bästa möjliga resultat, i varje situation. Vi agerar alltid som partner och ser till att kontinuerligt bidra till en positiv utveckling av våra kunders medarbetarkompetens och mål inom internationell mobilitet.

CSR – vårt sociala ansvar

Vi vill alltid arbeta på ett ansvarsfullt sätt och vara en positiv kraft i de samhällen där vi verkar. Därför har vi utvecklat en tydlig och genomförbar strategi för socialt ansvar, eller CSR. Vi arbetar också för att hitta sätt att involvera och stödja våra anställda, deras familjer, kunder, servicepartners och de lokala samhällen och miljöer vi arbetar i för att skapa en bättre framtid.

Välgörenhet
Vi är stolta över våra insatser för en mängd olika välgörenhetsorganisationer. Vi uppmanar dessutom våra anställda att själva stötta de välgörenhetsorganisationer de brinner lite extra för. Vid tillfällen har vi gjort insamlingar i samarbete med kunder eller partners, vilket gett goda resultat och stärkt våra relationer.

Etiskt inflytande
Vi är väl medvetna om att vi kan påverka arbetsplatser och samhällen i de länder som vi verkar i. Därför ingår vi avtal om konsekvent och rättvis servicenivå med våra lokala partners och säkerställer att alla etiska mål beaktas så att vi främjar goda relationer och är transparenta i det vi gör. Vi säkerställer även att våra anställda och partners arbetar för en rättvis ersättning och bästa möjliga villkor för varje medarbetare, så att vi uppfyller kraven i vår policy för likabehandling.

Energiförbrukning
Som en del i vår miljöpolicy ser vi till att varje K2-kontor har en policy för att hålla nere energiförbrukningen. Därför ser du aldrig ett tomt kontor med belysningen på, eller ett skrivbord med datorn i viloläge. Vi strävar också efter att vara så effektiva som möjligt när det gäller papper och utskrifter. Vårt skrivarpapper är återvunnet och våra printers är inställda på dubbelsidig utskrift med en minimal bläckåtgång.

Minskning av koldioxidutsläpp
Europeiska unionens regelverk och IMO:s arbete driver rederierna till att minska sin miljömässiga påverkan. I vårt arbete med att förbättra miljömässiga standarder väljer vi ut transportleverantörer som proaktivt uppvisar en vilja att minska sina koldioxidutsläpp – från Maersk till flygbolaget Virgin Atlantic. Vi anordnar också interna webinars om de senaste miljöfrågorna för att öka medvetenheten i denna viktiga fråga. Vi uppmuntrar våra anställda att minska sitt eget koldioxidavtryck genom att välja kollektivtrafik vid kundbesök eller att hålla kundmöten via videokonferens för att minska antalet flygresor. Vi tar också hänsyn till bränsleeffektivitet vid val av tjänstebilar och införskaffar lokalt material till alla våra kontor. Utöver det använder vi i möjligaste mån produkter som är återvunna eller framställda på ett etiskt sätt.