Relocationtjänster
Koordinering av bohagsflytt

Skräddarsydda flyttlösningar, utifrån era förutsättningar

Vi på K2 vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att välja ett flyttföretag som kan garantera en effektiv och problemfri service, som samtidigt är prisvärd. Det som är speciellt i vår flytthanteringsservice är att vi är en oberoende aktör, utan bindningar till transportbranschen. Det gör att vi är helt fria att välja den leverantör som ger våra kunder bäst värde, har rätt erfarenhet och som vi vet levererar en högkvalitativ service.

Ingen flytt är likadan. Därför handplockar vi alltid det flyttföretag som bäst matchar vår kunds krav, inför varje nytt uppdrag. Med tiden har vi byggt upp ett stort, och växande, nätverk med de allra bästa leverantörerna över hela världen. Dessa finns idag samlade i vårt globala program för auktoriserade partners; GAPP.

Vår modell bygger på att vi har delat upp varje flytt i olika deltjänster och moment (till exempel service innan avresa, transport, tillstånd, transport av tillhörigheter, service efter ankomst). Att dela upp flytten på det sättet ger en bättre överblick över processen och håller nere kostnaderna tack vare att vi vänder oss direkt till leverantören, utan mellanhänder.

Vi börjar varje uppdrag med att genomföra en inspektion före flytten – antingen personligen genom någon av våra specialister eller, om så önskas, genom att medarbetaren som ska flytta använder vår smidiga app. Detta ger oss den information som krävs för vår anbudsförfrågan, som vi skickar ut till vårt partnernätverk. Svaren från våra partner sammanställs sedan och presenteras i en anbudsöversikt.

Vårt unika system med anbudsöversikter ger dig som kund möjlighet att välja mellan tre konkurrenskraftiga offerter från våra auktoriserade flyttpartners. Det ger dig ett tydligt beslutsunderlag och du kan välja flyttbolag utifrån bland annat pris, skillnad i service eller vad som skulle passa er medarbetare bäst. Detta säkerställer att flytten får ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som servicen blir optimal varje gång.

För att ger er god kostnadskontroll och underlätta er godkännandeprocess visar anbudsöversikten klart och tydligt vad ni betalar för, varför och hur mycket. När ni har lämnat ert godkännande bokar och ansvarar vi för det servicepaket ni vill ha. Vi lägger stor vikt vid att tillhandahålla tillförlitliga kostnadsanalyser och att hålla oss till en fastprispolicy för dörr-till-dörr-tjänster, inklusive kostnader för logistiktjänster. Priset vi kommer överens om är alltså alltid priset ni betalar.

När vi tar hand om era flyttar får ni alltid en dedikerad kontaktperson på K2 som ansvarar för, och kvalitetssäkrar, hela flytten. Våra regionala kontor säkerställer att vi täcker in 100 % av alla tidszoner och har den lokalkännedom som krävs för att ge service enligt våra högt ställda standarder.

Men det slutar inte där. För att säkerställa en smidig, problemfri flytt för både er och de medarbetare som flyttar, går våra erfarna, utbildade konsulter också igenom dokumentationskrav, restider, försäkringar och alla detaljer om både avrese- och ankomstort med medarbetarna. Under själva uppdraget utvärderar vi dessutom löpande era behov och förväntningar. Med hjälp av vår ärendehanteringsplattform; Ascent, säkerställer vi att allt sköts i enlighet med er policy, håller koll på och rapporterar alla avvikelser, besparingar och trender.

En flytt är mer än bara en transport av saker

En flytt handlar inte bara om att flytta saker från en plats till en annan. Många medarbetare som flyttar behöver hjälp med mycket mer i samband med flytten. Man kan behöva magasinera saker i hemlandet eller på tillreseorten, få hjälp med packning eller få tillgång till professionell besiktning och städning. Dessa extratjänster är ofta nyckeln till att flytten ska bli så smidig som möjligt. Vi erbjuder därför en stor mängd tilläggstjänster för att tillgodose dessa behov i enlighet med er budget och policy.

Flyttförsäkring

En förenklad process som ger avlastning

Att flytta är, för de flesta, en stressig och ny situation. Man brottas med växande att-göra-listor och stigande stressnivåer. Att dessutom lista alla sina ägodelar och försöka uppskatta värdet i händelse av förlust är ännu ett stressmoment.

För att ge avlastning i detta arbete har vi tagit fram ett unikt, heltäckande, dörr-till-dörr-försäkringspaket som även innefattar allrisk. Vi kallar den K2 Clear Insurance. Med denna produkt slipper man göra tidsödande listor över värderade inventarier, och riskera att missa något eller gör felaktiga beräkningar. Det enda som krävs är en förteckning över föremål med mycket högt värde. Allt annat försäkras enligt ett satt värde per kubikmeter så att er medarbetare som flyttar inte behöver lista upp varenda liten sak som ska flyttas. Detta går snabbt och är lätt att organisera. Och om något till äventyrs skulle gå förlorat, eller komma till skada, under resan går det lätt att lösa problemet och begära ersättning.

De viktigaste fördelarna med K2 Clear Insurance är:

  • Intern utvärdering av ersättningsanspråk, vilket säkerställer en snabb och effektiv anspråksprocess.
  • 30 dagars tidsfrist för ersättningsanspråk med tydliga och enkla formulär.
  • 15 vardagars betalningsfrist.
  • Ingen självrisk.
  • Full täckning av återanskaffningsvärdet.
  • Inkluderar täckning för par och set, mekaniska och elektriska störningar och mögel i flytten.

Frakt och transport vid korttidsuppdrag

Kostnadseffektivitet och ändamålsenliga lösningar

K2:s transportservice vid korttidsuppdrag, eller short term assignments, är ett kostnadseffektivt alternativ till att ta med extra bagage på flyget. För dessa flyttar, där relativt lite tillhörigheter ska skickas, är flygfrakt ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ.

Transport av husdjur

Vi erbjuder en trygg lösning med auktoriserade partners

I många familjer är husdjuret givetvis en viktig, och älskad, familjemedlem. Vid en flytt med husdjur är det därför viktigt att i god tid planera för en trygg och smidig transportlösning. K2 arbetar med noggrant utvalda husdjursexperter genom vårt globala program för auktoriserade partners. Tillsammans med dem kan vi säkerställa att husdjuret får en bekväm och säker resa från dörr till dörr, oavsett destinationsort.