Tycker du om äventyr?

Vi är ett driftigt, progressivt företag i tillväxt som alltid är på jakt efter intressanta och drivna personer som vill bli en del av vårt globala team. Vi är ett företag där varje medarbetare blir en nyckelspelare i vår serviceleverans. Därför är vi måna om att rekrytera, vidareutveckla och behålla duktig och kompetent personal. Det är också viktigt för oss att rekrytera medarbetare med olika erfarenheter och kunskap för att kunna matcha bredden i vår kundbas och den stora variation av uppdrag som vi utför.

Därför ska du jobba för K2

Vi är en ”people business”. Det genomsyrar hela vår verksamhet. Våra anställda arbetar internationellt i många olika roller, bland annat som relocation managers, kundansvariga, projektledare för internationella uppdrag, specialistrådgivare och som experter inom en lång rad områden.

Vad vi erbjuder våra medarbetare:

  • konkurrenskraftiga löner och förmåner
  • användbar och relevant utbildning
  • många möjligheter till resor och uppdrag utomlands
  • goda möjligheter att utvecklas och göra karriär inom företaget
  • en positiv och transparent atmosfär som ger frihet och uppmuntrar egna initiativ och ansvar
  • en väldefinierad struktur för en balanserad arbetsbelastning
  • möjligheter att engagera sig i globala CSR-projekt
  • flexibel arbetsmiljö och fria arbetsformer

Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad på nya möjligheter och vad som händer inom K2.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en karriär hos oss.

BEHÖVER DU HJÄLP MED NÅGOT HÄR?

Mångfald och inkludering

Vi är ett jämställt företag, och mångfald är en självklar del av vårt DNA. Som internationell organisation, med global räckvidd, är våra medarbetares olika bakgrunder och expertis helt grundläggande för att vi ska lyckas. Vi är därför stolta över att rekrytera utifrån meriter, expertkunskaper och förmåga. Våra urvalskriterier och arbetsrutiner granskas regelbundet så att vi kan säkerställa att vi alltid rekryterar, befordrar och behandlar våra medarbetare på ett rättvist sätt, med utgångspunkt i deras meriter och förmåga att fungera i sina roller.

Vi värdesätter också alla olika kulturer och perspektiv som möts inom K2. I vår organisation finns medarbetare från stora delar av världen, däribland Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Vi hyser respekt för och är positiva till våra olika erfarenheter och bakgrunder samt de insikter de för med sig. De utgör själva kärnan för att utvecklas och växa på ett positivt, öppet och samarbetsinriktat sätt. Vi är övertygade om att det är genom att välkomna olikheterna hos våra medarbetare och verka för en inkluderande miljö där alla blir hörda, som vi blir innovativa och kommer på nya värdefulla idéer för våra kunder.

Likabehandling

Vårt nuvarande förhållande mellan könen är 58 % kvinnor och 42 % män. Den aktuella fördelningen i ledande positioner är 56 % kvinnor och 44 % män. På styrelsenivå är fördelningen 14 % kvinnor och 86 % män. Även om vi ligger över de internationella genomsnitten i många branscher strävar vi kontinuerligt för att förbättra oss ytterligare.

Vår likabehandlingspolicy säkerställer att ingen arbetssökande, medarbetare eller partner missgynnas på grund av könstillhörighet, civilstånd, ålder, funktionsnedsättning, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk övertygelse. Sökande, medarbetare eller partners ska heller inte ges orättvisa villkor eller krav som varken är motiverade eller relevanta för den roll de verkar i.

Utöver ovanstående så erbjuder vi även flexibla arbetsformer för att göra det lättare för våra medarbetare att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Studenter och nyutexaminerade

Vi erbjuder varierade och utmanande program för den som är i början av sin karriär. Våra program är särskilt utformade för att främja studenter som är intresserade av att göra karriär inom relocation och global mobility. Vårt mål är att hitta positiva och engagerade personer som vill arbeta i en dynamisk, entreprenöriell organisation och som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxtresa.

Studentjobb och praktik

Dessa program är särskilt utformade att ge studenter möjlighet att upptäcka ett potentiellt framtida yrke. Studenterna får värdefulla erfarenheter genom att arbeta i projekt, både självständigt och som del i ett team. Detta är ett bra tillfälle att lära sig mer om relocation och global mobility och samtidigt få stöd och vägledning över en period på tio till tolv månader. Detta är ett hantverk man måste lära sig från grunden genom att uppleva.

Arbetserfarenhet

Detta program riktar sig till yngre personer som vill lära sig mer om hur relocationföretag fungerar. Man får lära sig hur arbetsroller och ansvarsområden ser ut och delta i spännande projekt under en period på en till två veckor.

Program för nyutexaminerade

Detta program syftar till att utveckla framtida ledare i vår organisation. De kandidater som blir antagna får ett unikt tillfälle att lära känna alla delar i vår verksamhet under en period på tre till fem år. Under programmet får deltagaren värdefull erfarenhet inom bland annat omlokaliserings- och logistiktjänster, uppdragshantering, rådgivningstjänster, kundhantering, immigration, utläggshantering, försäljning och marknadsföring, ekonomi och personalfrågor. Kandidaterna förväntas uppvisa god förståelse för varje affärsområde och komma med praktiska förbättringsmöjligheter innan de går vidare till nästa affärsområde..

Följ oss gärna på  LinkedIn för att hålla dig uppdaterad på nya möjligheter och vad som händer inom K2.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av en karriär hos oss.