Högsta servicenivå, i varje ögonblick

Exceptionell service betyder allt för oss. Vi lever och andas det. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att attrahera rätt talanger, att bli mer attraktiva som arbetsgivare och att förbättra resultatet av deras globala program för internationell mobilitet. För de anställda som flyttar betyder det att vi minimerar de många hinder och utmaningar som är förknippade med att byta arbetsplats och landa i en ny arbetsroll; två spännande saker som samtidigt ofta är både stressande och utmanande.

Vårt individanpassade arbetssätt

Vi är fria att välja och är lyhörda

Vi är stolta över att vara oberoende eftersom det innebär att vi kan vara helt opartiska och kostnadseffektiva. Vi är inte bundna till någon särskild leverantör. Det gör vår servicemodell flexibel, så att den kan skräddarsys efter era krav och prestera bästa möjliga resultat utifrån era behov, er budget, er kultur och era arbetsrutiner. Och om det mot förmodan skulle vara något som inte fungerar – då fixar vi till det snabbt.
 

Vi är externa, internt

Nära samarbeten är avgörande för att vi ska kunna fungera som en förlängning av era interna team. Det är bara genom att sätta oss in i er kultur, och förstå vilka mål ni vill uppnå, som vi kan leverera den unika service vi utlovar och som ni förtjänar. Vi fokuserar därför på att bygga upp positiva och samarbetsinriktade relationer, redan från start. Genom att arbeta nära tillsammans med er kan vi tillföra just de unika mervärden som stärker era HR-team och global mobility-funktioner på lång sikt.
 

Vi är flexibla och lösningsorienterade

Flexibilitet och förståelse är av största vikt i en föränderlig global miljö där alla projekt är olika. Så även om vi har en strukturerad process, anpassar vi alltid våra lösningar och skräddarsyr våra tjänster så att de passar ert företag och era arbetssätt. Ni kan alltid lita på att vi är redo att hjälpa till och ge snabb, lösningsorienterad hjälp, även när det oväntade händer. Och vi är inte rädda för att kavla upp ärmarna när det behövs!.
 

Vi skräddarsyr överallt

Vi är kända för att utveckla skräddarsydda, ändamålsenliga och kundfokuserade lösningar, för varje kund och projekt. För oss är det varje liten detalj som skapar en välfungerande helhet. Därför tar vi alltid hänsyn till både individuella och lokala faktorer, samtidigt som vi kan genomföra varje uppdrag med global räckvidd, stor kapacitet och unik kompetens.

Vi har överlägsen kunskap

Vi är stolta över att alltid ligga främst i utvecklingen inom branschen. Vi har dessutom branschens högsta andel anställda som är certifierade specialister inom global mobility (Worldwide ERC Global Mobility Specialist). Som kund innebär det att du alltid kan förvänta dig en välunderbyggd, sömlös, proffsig och effektiv service som ger dig och dina kollegor avlastning.
 

Vi garanterar kvalitet som standard

Vår kvalitet byggs genom våra specialistkunskaper och omfattande erfarenhet, i kombination med strikt efterlevnad av regler, punktliga leveranser och en gedigen förståelse av era behov. Detta gäller även vårt auktoriserade partnernätverk som vi hanterar genom ISO-certifierade standarder, processer och översyn så att ni kan vara säkra på att K2 står bakom varje del i deras leverans.
 

Vi erbjuder transparens och trygghet

Vi tillhandahåller alltid öppen och transparent service. Ett viktigt verktyg för detta är Ascent, vår egenutvecklade onlinebaserade plattform för ärendehantering. Ascent ger er och era anställda möjlighet att följa och utvärdera vårt samarbete för att begränsa risker och löpande utveckla vår service till er.
 

Vi håller oss uppdaterade och förbättras kontinuerligt

Vi strävar ständigt efter att göra våra kunder ännu nöjdare med vår service, och att öka effekten av våra tjänster. Vi levererar alltid innovativa, flexibla och praktiska lösningar som ger valuta för pengarna och jobbar ständigt med att hitta nya och bättre sätt att arbeta.